ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
  مرکز بهداشت مرکز مشاوره اداره تربیت بدنی اداره تغذیه اداره رفاه اداره خوابگاه ها امور دانشجویی  
ارتباط با ما

1- دانشجويان متقاضي خوابگاه ملزم به رعايت دقيق قوانين اسکان در خوابگاه‌ها مي باشند.

2- دانشجويان مسئول حفظ اموال دانشگاه که در اختيار آنان مي‌گذراند، مي‌باشند و چنانچه خسارتي به اين اموال وارد آيد دانشجو بايد از عهده خسارت وارده برآيد.

3- هر دانشجو مسئول حفظ اموال خود بوده و دانشگاه در مقابل حفظ آن تعهدي ندارد.

4- هر دانشجو که براي سال تحصيلي آينده احتياج به خوابگاه دارد ، بايستي  طبق اعلام اداره خوابگاه‌ها در زمان تعيين شده نسبت به تقاضاي مجدد و تحويل درخواست به اداره امور خوابگاه‌ها اقدام نمايد. بديهي است در غير اينصورت مسئوليتي در قبال اسکان آنان وجود نخواهد داشت .

5- با توجه به کمبود ظرفيت خوابگاهي سقف استفاده از خوابگاه با توجه به وضعيت ظرفيتي و تعداد متقاضيان در نظر گرفته شده است .

6- دانشجويان حق واگذاري اطاق خود به ديگري را ندارند.

7- جابجائي و تغيير و تبديل هر گونه وسايل مربوط به خوابگاه اکيدأ ممنوع مي باشد.

8- به منظور حفظ امنيت دانشجويان در خوابگاه‌هاي دانشگاه و جلوگيري از هر گونه وقايع سوئي در آينده مسئولين خوابگاه‌ها مي توانند در هر موقع که صلاح بدانند اطاق‌هاي خوابگاه را مورد بازديد قرار دهند و دانشجو حق هيچگونه اعتراضي در امور بازرسي مامورين خوابگاهها را ندارند.

9- همراه داشتن کارت خوابگاه هميشه الزامي است .

10- دانشجويان موظفند ساعات ورود و خروج تعيين شده از طريق اداره امور دانشجويان را رعايت نمايند.

12- در تميز نگه داشتن وسايل خواب که از انبار دانشگاه تحويل شما داده مي شود نهايت دقت را بنمايند.

13- دانشجو موظف به نظافت محل سکونت خود و حفظ بهداشت و پاکيزگي آن مي باشند.

14- دانشجو موظف است پس از بازگشت از مسافرت  حضور خود را به مسئول خوابگاه اعلام نموده و يا در دفتر يا فرم مربوطه ثبت نمايد.

15- رعايت ادب و احترام متقابل بين دانشجويان و مسئولين خوابگاه الزامي است .

16- رعايت کامل حجاب اسلامي براي خواهران ساکن خوابگاه الزامي است .

17- استفاده از لوازم آرايشي براي دانشجوياي خواهر در خوابگاه مجردي ممنوع مي باشد.

18- چنانچه دانشجويان رعايت مقررات فوق را ننمايند مراتب به کميته انضباطي دانشگاه ارجاع و تصميم متخذه در مورد آنان اجرا خواهد شد.

پيام برای :

نوع پيام :

نام و نام خانوادگي :

دانشجوی رشته :

پست الکترونيک :

متن پيام

   

 
   

مهمترین پیوندها